Logo.png
Items-button.png
Characters-button.png
Monsters-button.png
Bosses-button.png
Rooms-button.png
Achievements-button.png
H2.png
关于以撒的结合中文维基
  • 以撒的结合:重生(The Binding of Isaac: Rebirth)》是一款集合了推箱子、血统检验、少女换装、宠物养成等等元素的地牢探险/Rougelike类跨世代大作。
  • 欢迎来到以撒的结合中文维基!您可以在这里查阅以撒的结合的相关内容以及帮助我们编辑、翻译、完善维基!(实在太缺人了)
    需要翻译的页面
    需要帮助的页面
    需要确认概率的页面
  • 来呀!搞基啊!反正有大把时光~833位编辑者 | 30,391次编辑 | 1,762篇文章 | 4,254张图片
  • 站点建设中,如需帮助可以直接编辑,或加入QQ群讨论 319311382
H2.png
看图猜物品
猜猜以撒拿到了什么物品呢?
猜不出来就点击一下图片吧_(:з」∠)_
Aries App.png
H2.png
近期编辑

2018年12月12日 (星期三)

     20:47  安全剪刀‎ (差异 | 历史. . (-155). . 讨论 | 贡献

    18:59 

点金术‎‎ (2次更改 | 历史. . (+126). . [Aiji‎ (2×)]

    

18:59

当前 | 之前. . (+28). . Aiji讨论 | 贡献 协同效应

    

18:45

当前 | 之前. . (+98). . Aiji讨论 | 贡献 协同效应

2018年12月11日 (星期二)

     23:44  玩偶先生‎ (差异 | 历史. . (+47). . 讨论 | 贡献

    23:03 

模板:概率分布‎‎ (10次更改 | 历史. . (+5,578). . [‎ (10×)]

     

23:03

当前 | 之前. . (+25). . 讨论 | 贡献

     

22:29

当前 | 之前. . (+335). . 讨论 | 贡献

     

22:18

当前 | 之前. . (+1,000). . 讨论 | 贡献

     

22:17

当前 | 之前. . (+260). . 讨论 | 贡献

     

22:12

当前 | 之前. . (0). . 讨论 | 贡献

     

22:12

当前 | 之前. . (0). . 讨论 | 贡献

     

22:11

当前 | 之前. . (+20). . 讨论 | 贡献

     

22:09

当前 | 之前. . (+295). . 讨论 | 贡献

     

22:05

当前 | 之前. . (+152). . 讨论 | 贡献

    

22:04

当前 | 之前) . . (+3,491). . 讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“{{#arraydefine:sum|{{#expr:{{{weight1|}}}+{{{weight2|}}}+{{{weight3|}}}+{{{weight4|}}}+{{{weight5|}}}+{{{weight6|}}}+{{{weight7|}}}+{{{weight8|}}}+{{{weight9|}}}+{{{…”)

     22:33  X-命运之轮‎ (差异 | 历史. . (+135). . 讨论 | 贡献

     22:31 

XX-审判‎‎ (3次更改 | 历史. . (+120). . [‎ (3×)]

     

22:31

当前 | 之前. . (-11). . 讨论 | 贡献

     

16:18

当前 | 之前. . (+131). . 讨论 | 贡献

     

15:54

当前 | 之前. . (0). . 讨论 | 贡献

    19:08 

主教冠‎‎ (2次更改 | 历史. . (+136). . [Aiji‎ (2×)]

    

19:08

当前 | 之前. . (+1). . Aiji讨论 | 贡献 效果

    

19:03

当前 | 之前. . (+135). . Aiji讨论 | 贡献 效果